Auto moto

Vlastnosti motorového oleja

  1. Bod vzplanutia
  2. Bod tuhnutia
  3. Viskozitný index
  4. Kinematická viskozita
  5. Výkonnostná klasifikácia podľa API
  6. Trieda SAE

technika.jpg

Okrem týchto základných vlastností, pre vaše auto sú potrebné aj ďalšie vlastnosti motorového oleja ako je tepelná vodivosť a kapacita, hustota, horľavosť, tepelná stálosť, disperzno-deterdentné vlastnosti, neškodnosť pre organizmy, odparivosť a odolnosť proti peneniu. Toto sú taktiež dôležité vlastnosti pre motorový olej, ktorý máte všetci vo vašich motoroch. Ešte väčšie nároky sú kladené na motorové oleje, ktoré patria do vznetových motorov, do motorov chladených vzduchom, dvojtaktných motorov a preplňovaných motorov.
Čo znamená piaty bod pri hlavných vlastnostiach oleja?
API, jeho presný názov je American Petroleum Institute a táto špecifikácia motorových olejov ich rozdeľuje do dvoch častí. Obidve časti hodnotia vlastnosti a parametre motorových olejov. Skupina, ktorá je označená písmenom S-Service hodnotí tieto vlastnosti z pohľadu zážihového motora, zatiaľ čo druhá skupina, ktorá je označená ako C-Commercial udáva vlastnosti a splnenie hodnôt, ktoré sú základné pre vznetové motory.

olej.jpg

Označenia S a C sú tými základnými, no  v označeniach sa vyskytujú aj ďalšie parametre. Najprv si ale povieme dôležitú vec, ktorá prioritne určuje, pre aký typ motora sa používa aké označenie podľa API. Napríklad označenie SJ/CF toto označenie motorového oleja je prioritné pre benzínové motory, no je použiteľný aj pre vznetové. Keby sa označenie začínalo písmenom C ako napríklad CE/SG tak takéto označenie motorového oleja je prioritné pre vznetové motory, ale taktiež môže byť využiteľný pre zážihové motory.
Viskozitná klasifikácia motorového oleja podľa SAE
Označenie SAE presnejšie Society of Automotive Engineers, už nehodnotí motorový olej podľa vznetových a zážihových motorov, ale podľa viskozity, teda podľa tekutosti alebo tuhosti oleja a jeho schopnosti udržať mazací film pri rôznych teplotách. Tieto označenia už nerozdeľujú oleje na dve skupiny, ale hodnotia ich tiež podľa dvoch. Ich kritéria sú dané podľa viskozity oleja pri nízkych teplotách a pri tých vysokých.
Väčšina dnešných motorových olejov spĺňa obidva parametre
Teda aj zimný aj letný. Ako príklad by sme mohli dať označenie oleja, ktorý je najpoužívanejší a teda 5W-40. Číslo 5 označuje viskozitu pri nízkych teplotách a teda pre používateľa oleja je najvýhodnejšie aby toto číslo bolo čo najmenšie. Čím nižšie prvé číslo tým rýchlejšie sa dostane motorový olej pri studenom štarte na potrebné mazané miesta a tak opotrebenie bude menšie. Písmeno W- po anglicky Winter, znamená že prvé číslo udáva viskozitu pri nízkych teplotách, presnejšie v zime. Druhé číslo 40 vyjadruje viskozitu oleja pri vysokých teplotách. Toto číslo pre používateľa by malo byť čo najvyššie, pretože zabezpečuje aby motorový olej pri vysokých teplotách dokázal udržať súvislú vrstvu filmu a tak aby zabezpečil mazanie jednotlivých častí motora.