• Vzdelanie

    Krakov – mesto dýchajúce históriou

    . Ďalším dôkazom fascinujúcej histórie mesta www.hitband.sk/historicky-krakov/ sú zvyšky opevnenia zo 14. storočia a stredoveké miesto Kazimierz so svojimi starými synagógami v južnej časti mesta, Jagellonská univerzita a gotická katedrála, kde boli pochovaní poľskí králi.   Historické centrum Krakova, ktoré sa nachádza na rieke Vistula v južnom Poľsku, tvoria tri mestské komplexy: stredoveké okupované mesto Krakow, komplex Wawel Hill a mesto Kazimierz (vrátane predmestí Stradom). Je to jeden z najvýznamnejších príkladov európskeho urbanizmu, charakterizovaný harmonickým vývojom a akumuláciou prvkov reprezentujúcich všetky architektonické štýly od raného románskeho až po modernistické obdobie. .   Význam mesta, kedysi hlavného mesta Poľska, je dokázaný jeho mestským usporiadaním, jeho početnými kostolmi a kláštormi, jeho impozantnými verejnými budovami,…

  • Vzdelanie

    Úroveň vzdelávania

    . Školy bývajú rôzne: Základné Stredné Vysoké Podľa majiteľa: Štátne  Súkromné Podľa zamerania: Všeobecné Technické Prírodovedné Humanitné Umelecké Škôl je veru dosť. Aká je ale naozaj ich súčasná úroveň? Základom je škola základná. Potrebná pre vypestovanie si základných vzdelávacích návykov a rozhodujúca pre položenie vzdelanostného základu, na ktorom iné školy by mali stavať. Žiak sa naučí čítať, písať, rátať, naučí sa logicky myslieť a získa prehľad o základných míľnikoch  dejín, získa prehľad o prírode, o zákonitostiach fyziky, chémie. Veru- základná škola je hádam najdôležitejšia. Tu získa žiačik svoju chuť, či naopak nechuť vzdelávať sa , čítať, rozvíjať sa. Ak natrafí na pedagóga, ktorý je na svojom mieste- je to pre neho výhra. Vzťah žiak- učiteľ…